Havi Programok

Vidékfejlesztési képzés a határ menti régióban

A képzés a következő főbb témaköröket foglalta magában: vidéki értékek a határrégióban, „vidéki értékek térképe”, ifjúság és vidék az EU-ban, határon átnyúló integrált vidékfejlesztés, vidékfejlesztési stratégiák, vidékfejlesztési tervezés az EU-ban, az integrált vidékfejlesztési programok tartalmi elemei, határon átívelő régiók, a stratégiai elemzés módszerei, az ifjúság helye és szerepe a határmenti vidéki közösségekben.

Vidékfejlesztési projektek menedzsmentje – képzés a határ menti régióban

A képzés a következő főbb témaköröket foglalta magában: a Projekt Ciklus Menedzsment alapelvei, a projekt fogalma, a projekttervezés szakaszai, SWOT elemzés, probléma- és célelemzés, érintettek elemzése, a tevékenységek időbeni ütemezése, a humán erőforrás menedzsment, mint a projektmenedzsment része, külső és belső kommunikáció, projekt monitoring és kiértékelési módszerek és eszközök, disszemináció, multikulturális projektcsapatok tagjai közötti hatékony együttműködés.

A képzés keretében a résztvevők elkészítették a határmenti projekt keretében megvalósítandó karaván tartalmi tervét, a karaván ütemtervét, a karaván megszervezéséhez szükséges humán erőforrás tervet, a szükséges eszközök térképét, a programtérképet, a helyszíni szervezésért felelős személyek feladatlistáját, kidolgozták a külső és belső kommunikációs tervet, valamint a belső monitoringhoz szükséges  alapdokumentumok formanyomtatványát is. Eurórégiós karaván >>