A Vidéki Ifjúsági Szövetség (VIDIFISZ) 2002 őszén alakult, jogi személyiséget 2004 tavaszán szerzett.

            A VIDIFISZ megyei szintű ernyő szervezetként fogalmazta meg önmagát. Céljának és feladatának tekinti:
            - a vidéki környezetben alakult és működő ifjúsági szervezetek képviseletét, megyei országos és nemzetközi fórumokon
            - a vidéki környezetben működő ifjúsági szervezetek irányába való, az ifjúságot és az adott szervezet által képviselt közösséget érintő mindennemű információszórás
            - szövetséget alkotó szervezetek számára kapcsolattartás és kapcsolatrendszerek előkészítése és kiépítése, megyén- országon belül és határon túl
            - a vidéken működő ifjúsági szervezetek munkáinak és tevékenységeinek hatékonyságát fokozó képzések, tréningek, programok szervezése
            - a szövetséghez tartozó vidéki ifjúsági szervezetek minden nemű tevékenységét segítő lobbytevékenység.
A Vidéki Ifjúsági Szövetséget jelenleg 25 vidéken működő ifjúsági szervezet alkotja.
            A Vidéki Ifjúsági Szövetség jelenlegi elnöke Kiss Sándor Elek, alelnökei: Cservid Levente , Nagy Sándor, Hodgyai Edit, tikár Bokor Ágota, a cenzor Cseke Attila.
            . A Vidéki Ifjúsági Szövetség teljes jogú tagja lehet minden olyan önmagát ifjúsági szervezetként vagy az ifjúságot támogató szervezetként megfogalmazó szervezet, amelyik tevékenységét vidéken( Bihar megye területén-nem kizáró más megye sem, Nagyvárad kivételével minden települést vidéknek tekintünk) fejti ki, elfogadja a VIDIFISZ alapszabályzatát és kéri a felvételét a szövetségbe.
A VIDIFISZ  Bihar megye legnagyobb ifjúsági szervezete, mint a fentiekben már említettük 25 tagszervezete van 25 illetve 26 településen működik Nagyváraddal együtt, (ebből 12 jogilag bejegyzett egyesület, v. alapitvány). A 2005 ben Bihar megyében átadott Biharháló egy 15 pontból álló E-magyar pont rendszer kizárólag olyan településeken működnek ahol jelen vannak a VIDIFISZ tagszervezetek . Ezen E-magyar pontok amelyek a tagszervezetek székházaiban működnek az internet szolgáltatás mellett komplex, az adott közösség szempontjából fontos és hasznos tevékenységet fejtenek ki.
A  tagszervezetek és maga a VIDIFISZ központilag is négy fő kategória mentén fejt ki tevékenységet  Tevékenységeink:            - szervezet és csapat építő tréningek, pályázat iró képzések, vetető képzések,
-gyereknapok, sport napok, falunapok, fesztivál jellegű rendezvények
-szakmai képzések ( agrár témájú szemináriumok, gazdasági problémákkal kapcsolatos fórumok, tanügyi és szociális problémákat érintő fórumok)
-az EU csatlakozással kapcsolatos főleg vidékspecifikus problémakör bemutatása és az ehez kapcsolódó információk szórása .
Célcsoportunk elsősorban a vidéki fiatalság, de célcsoportnak tekintünk minden az adott közösségben élőt.( több tízezer személy)
Mindezen tevékenységek elvégzése, koordinálása a VIDIFISZ irodából történik. Ugyanis a vidéken működő ifjúsági szervezetek szerteágazó tevékenységét integrálja egy közös működési keretbe. Biztosítja a programok, rendezvények, szakosztály tevékenységek, az infrastruktúra folyamatos működését, illetve végez néhány rendszeressé vált közérdekű szolgáltatást.
Legfontosabb feladatai:
          -  kapcsolattartás és információáramoltatás;
          -  közintézményekkel való kapcsolatok működtetése,
          - a VIDIFISZ anyagi javainak és dokumentációs anyagainak nyilvántartása.                                                           - a vidéki környezetben alakult és működő ifjúsági szervezetek képviseletét, megyei országos és nemzetközi fórumokon
            - a vidéki környezetben működő ifjúsági szervezetek irányába való, az ifjúságot és az adott szervezet által képviselt közösséget érintő mindennemű információszórás
            - szövetséget alkotó szervezetek számára kapcsolattartás és kapcsolatrendszerek előkészítése és kiépítése, megyén- országon belül és határon túl
            - a vidéken működő ifjúsági szervezetek munkáinak és tevékenységeinek hatékonyságát fokozó képzések, tréningek, programok szervezése
            - a szövetséghez tartozó vidéki ifjúsági szervezetek minden nemű tevékenységét segítő lobbytevékenység.