Calendar Lunar

Despre noi

Scopul asociaţie noastre este de a reprezenta şi sprijini interesele organizaţiilor de tineret maghiare din judeţ.
În vederea îndeplinirii scopului mai sus amintit asociaţia v-a utiliza următoarele obiective şi modalităţi de acţiune:

  • Sprijină tineretul şi organizatiile de tineret care îşi desfăsoară activitatea în mediul rural
  • Reprezentarea organizaţiilor membre
  • Cooperarea cu organizatiile care activează şi în interesul tinerilor maghiari şi a organizaţiilor acestora
  • Dezvoltarea parteneriatului cu alte organizaţii de tineret din ţară şi străinătate
  • Activităţi de binefacere
  • Editarea unor materiale în formă electronică şi tipărită
  • Organizarea de seminarii şi tabere de tineret
  • Sprijinirea intâlnirilor şi a schimburilor de experienţă
  • Organizarea unor programe şi activităţi de timp liber, educativ, sportiv şi cultural
  • Colaborarea cu autoritaţile publice locale şi centrale în domeniul tineretului